ΑΡΧΙΚΗ ΓΝΩΜΙΚΑ

ΑΡΧΑΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ - ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ : "Β"

 • Βαλλ' ες κόρακας.
  λέγεται :

 • Βατράχοις οινοχοείς.
  σημαίνει πως:

 • Βηξ αντί πορδής.
  λέγεται για :

 • Βίος ανεόρταστος μακρά οδός απανδόκευτος.
  σημαίνει :

 • Βίος βίου δεόμενος ουκ έστιν βίος.
  σημαίνει πως: