ΑΡΧΙΚΗ ΓΝΩΜΙΚΑ

ΑΡΧΑΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ - ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ : "Δ"

 • Δεινής ανάγκης ουδέν ισχυρότερον.
  σημαίνει πως:

 • Δελφίνα νύχεσθαι διδάσκεις.
  ή αλλιώς:

 • Δελφίνα προς το ουραίον δεις.
  σημαίνει πως:

 • Δια της είς άτοπον απαγωγής.
  σημαίνει:

 • Δίκη δίκην έτικτε και βλάβη βλάβην.
  σημαίνει πως:

 • Δις παίδες οι γέροντες.
  σημαίνει πως:

 • Δις προς τον αυτόν αισχρόν προσκρούει λίθον.
  σημαίνει πως:

 • Δουλεύειν πάθεσι χαλεπώτερον ή τυράννοις.
  σημαίνει:

 • Δούλοι γάρ καί δεσπότης ούκ άν ποτε γένοιντο φίλοι.
  ειπώθηκε από:

 • Δρυός πεσούσης πας ανήρ ξυλεύεται.

  σημαίνει πως :

 • Δώρα Θεούς πείθει και αιδοίους βασιλιάς.
  με άλλα λόγια: