ΑΡΧΙΚΗ ΓΝΩΜΙΚΑ

ΑΡΧΑΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ - ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ : "Ζ"

 • Ζεί χύτρα, ζη φιλία.
  λέγεται για :

 • Ζηλωτόν ίσως ό πλούτος, τίμιον μέντοι καί θαυμαστόν ή δικαιοσύνη.
  σημαίνει :

 • Ζώμεν αλογίστως προσδοκούντες μη θανείν.
  εννοείται:

 • Ζώμεν γαρ ουχ ως θέλομεν αλλ' ως δυνάμεθα.
  δηλώνει πως: