ΑΡΧΙΚΗ ΓΝΩΜΙΚΑ

ΑΡΧΑΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ - ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ : "Η"

 • Η άγαν ελευθερία ούκ είς άλλο τι ή είς άγαν δουλείαν μεταβάλλειν.
  σημαίνει :

 • Η γάρ άγαν ελευθερία έοικεν ουκ εις άλλο τι ή εις άγαν δουλείαν,μεταβάλλειν καί ιδιώτη καί πόλει.
  εννοείται:

 • Η γάρ άγαν ελευθερία έοικεν ουκ εις άλλο τι ή εις άγαν δουλείαν.
  σημαίνει :

 • Η δ' ηθική εξ έθους περιγίνεται.
  σημαίνει:

 • Η καλώς ζήν ή καλώς τεθνηκέναι τόν ευγενή χρή.
  σημαίνει :

 • Η λέγε τι σιγής κρείττον ή σιγήν έχε.
  σημαίνει :

 • Η μωρία αδελφή πονηρίας έφυ.
  σημαίνει πως:

 • Η πείρα είναι η αρχή της μαθήσεως
  δηλαδή:

 • Ηλιξ ήλικα τέρπει
  δηλαδή:

 • Ηλίω φως δανείζεις.
  σημαίνει:

 • Ημείς δέκα Ρόδιοι, δέκα νήες.
  λέγεται:

 • Ηπειρώτη δίκτυα δίδης.
  δηλαδή:

 • Ηώς ορώσα τα, νυχτός έργα γελά.
  σημαίνει :