ΑΡΧΙΚΗ ΓΝΩΜΙΚΑ

ΑΡΧΑΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ - ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ : "Θ"

 • Θάλασσα κλύζει πάντα τα ανθρώπων κακά...
  σημαίνει :

 • Θάνατος λυπηρότερος τοις ευτυχούσιν ή τοις επιπόνων ζώσιν.
  σημαίνει πως :

 • θάνατος του ίππου μου, πόα μη βλαστησάτω
  σημαίνει:

 • Θάνατος των ανηκέστων κακών ιατρός.
  σημαίνει πως :

 • Θανάτου μόνον ουκ έστιν επανόρθωμα.
  δηλώνει:

 • Θανέειν πέπρωται άπασι.
  σημείωση:

 • Θάρσει λέγων τ' αληθές ου σφάλει ποτέ.
  σημαίνει:

 • Θαρσείν χρη
  σημαίνει:

 • Θάττον ή βράδιον
  σημαίνει:

 • Θαύμα ιδέσθαι
  δηλαδή:

 • Θαύμα ιδέσθαι
  λέγεται :

 • Θείου νου το αεί διαλογίζεσθαι καλόν.
  σημαίνει:

 • Θέλω τύχην σταλαγμόν ή φρένων πίθον
  σημαίνει πως :

 • Θεός η αναίδεια.
  λέγεται :

 • Θεός τοίς αργούσιν ου παρίσταται.
  σημαίνει :

 • Θεού θέλοντος καν επί ριπός πλέοις
  σημαίνει πως :

 • Θεράπευε επιμέλειαν
  σημαίνει:

 • Θεσσαλονικόν σόφισμα
  λέγεται για:

 • Θήρων απάντων αγριωτέρα γυνή
  σημαίνει:

 • Θίγει εις τα καίρια
  σημαίνει:

 • Θνατά θνατούσι πρέπει
  σημαίνει:

 • Θνητά φρόνει
  σημαίνει:

 • Θνητών όλβιος είς τό τέλος ουδείς.
  σημαίνει :

 • Θύω στην Αφροδίτη.
  σημαίνει: