ΑΡΧΙΚΗ ΓΝΩΜΙΚΑ

ΑΡΧΑΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ - ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ : "Θ"

 • Θάλασσα κλύζει πάντα τα ανθρώπων κακά...
  σημαίνει :

 • Θάνατος των ανηκέστων κακών ιατρός.
  σημαίνει πως :

 • Θανάτου μόνον ουκ έστιν επανόρθωμα.
  δηλώνει:

 • Θανέειν πέπρωται άπασι.
  σημείωση:

 • Θαύμα ιδέσθαι
  δηλαδή:

 • Θεός η αναίδεια.
  λέγεται :

 • Θεός τοίς αργούσιν ου παρίσταται.
  σημαίνει :

 • Θεσσαλονικόν σόφισμα
  λέγεται για:

 • Θνητών όλβιος είς τό τέλος ουδείς.
  σημαίνει :

 • Θύω στην Αφροδίτη.
  σημαίνει: