ΑΡΧΙΚΗ ΓΝΩΜΙΚΑ

ΑΡΧΑΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ - ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ : "Κ"

 • Κάδμεια νίκη.
  σημαίνει:

 • Και κεραμεύς φθονεί τον κεραμέα.
  δηλώνει:

 • Καιρόν γνώθι.
  σημαίνει :

 • Καιρός παντί πράγματι
  δηλώνει πως :

 • Κακόν κακού ου άπτεται.
  με άλλα λόγια:

 • Κακού κόρακος κακόν ωόν.
  εννοεί πως:

 • Κάλλιον το προλαμβάνειν ή το θεραπεύειν.
  σημαίνει :

 • Καλώς πένεσθαι μάλλον, ή πλουτείν κακώς.
  σημαίνει :

 • Καν από νεκρού φέρη.
  σημαίνει:

 • Καρκίνος ορθά βαδίζειν ού μεμάθηκεν.
  δηλώνει πως:

 • Κατά μαχαιρών κυβιστάς.
  σημαίνει πως:

 • Κατά πέτρων σπείρεις.
  λέγεται :

 • Κατόπιν εορτής ήκεις.
  λέγεται:

 • Καύνιος έρωτας.
  σημαίνει :

 • Κενοί κενά λογίζονται.
  σημαίνει:

 • Κέρδος αισχρόν βαρύ κειμήλιον.
  σημαίνει :

 • Κοινωνία γαρ ψυχή και σώματι διαλύσεως ουκ έστιν η κρείττον.
  σημαίνει:

 • Κολακεύειν γονείς μή όκνει.
  σημαίνει :

 • Κράτιστον δέ είναι εν τοίς αναγκαίοις παιδεύεσθαι.
  σημαίνει:

 • Κράτιστον δέ είναι εν τοίς αναγκαίοις παιδεύεσθαι.
  σημαίνει :

 • Κρείσσον δέ πλούτου καί πολυχρύσου χλιδής ανδρών δικαίων καγαθών παρουσία.
  σημαίνει :

 • Κρείσσον πόλις χρωμένη χείροσι νόμοις ακινήτοις ή καλώς έχουσιν ακύροις.
  σημαίνει :

 • Κρείττον σιωπάν ή λαλείν μάτην.
  σημαίνει :

 • Κρίνει φίλους ό καιρός, ώς χρυσόν τό πύρ.
  σημαίνει :

 • Κριός τροφεία απέτισεν.
  σημαίνει :

 • Κτήσαι μέν έν τή νεότητι ευπραξίαν, έν δέ τώ γήρα σοφίαν.
  σημαίνει :

 • Κύκνειον άσμα.
  σημαίνει:

 • Κύματα μετρείς.
  σημαίνει:

 • Κωφώ ομιλείς.
  δηλαδή: