ΑΡΧΙΚΗ ΓΝΩΜΙΚΑ

ΑΡΧΑΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ - ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ : "Μ"

 • Μακρός γαρ αιών μυρίοις τίκτει πόνους.
  σημαίνει:

 • Μέγας και πολλός εγένετο
  σημαίνει :

 • Μέλει Θεοίσιν ώνπερ αν μέλη πέρι.
  σημαίνει :

 • Μέλιτος μυελός
  σημαίνει :

 • Μέλιτος μυελός.
  εννοεί:

 • Μέμνησο των Αθηναίων
  σημαίνει :

 • Μετά πόνου η μάθησις.
  σημαίνει :

 • Μή ίσθι άλλων ιατρός έλκεσι βρύων.
  σημαίνει :

 • Μή κακοίς ομίλει.
  σημαίνει :

 • Μη μέγα λέγεις.
  δηλαδή:

 • Μη παιδί μάχαιραν.
  σημαίνει:

 • Μηδέ μέλι, μηδέ μελίσσας
  λέγεται:

 • Μηδέν είναι των ανθρωπίνων βέβαιον./Πάντα ρει είναι δε παγίως ουδέν
  σημαίνει:

 • Μηδέν της τύχης, αλλά πάντα της ευβουλίας και της προνοίας.
  σημαίνει :

 • Μηδένα πρό τού τέλους μακάριζε.
  σημαίνει :

 • Μηδενί συμφοράν ονειδίσης, κοινή γάρ ή τύχη καί τό μέλλον αόρατον.
  σημαίνει :

 • Μήτε νειν, μήτε γράμματα.
  λέγεται :

 • Μήτηρ εστίν η αργία τού λιμού, αδελφή δέ τής κλοπής.
  σημαίνει πως:

 • Μία ημέρα σοφόν ου ποιεί.
  σημαίνει:

 • Μια μέρα δεν σε κάνει σοφό.
  στα αρχαία:

 • Μία χελιδών έαρ ού ποιεί, και μία μέλισσα μέλι ού ποιεί.
  σημαίνει:

 • Μίδας ώνου ώτα έχει.
  λέγεται:

 • Μικρός κακό μέγα αγαθόν.
  σημαίνει: