ΑΡΧΙΚΗ ΓΝΩΜΙΚΑ

ΑΡΧΑΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ - ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ : "Ν"

 • Νεκρόν ιατρεύειν και γέροντα νουθετείν, ταυτόν εστίν
  σημαίνει :

 • Νέοις μεν έργα βουλαί δε γεραιτέροις
  δηλώνει πως:

 • Νεός άν πονήσης, γήρας έξεις ευθαλές.
  σημαίνει :

 • Νέος πεφυκώς πολλά χρηστά μανθάνε.
  σημαίνει :

 • Νέω δέ σιγάν μάλλον ή λαλείν πρέπει.
  σημαίνει :

 • Νέων τι δράν μέν έντονοι χείρες, γνώμαι δ αμείνους εισί γεραιτέρων.
  σημαίνει :

 • Νόμιζε την πατρίδα οίκον, τους δε πολίτας εταίρους.
  δηλώνει:

 • Νους υγιής εν σώματι υγιεί.
  σημαίνει πως:

 • Νω πείθου.
  δηλαδή: