ΑΡΧΙΚΗ ΓΝΩΜΙΚΑ

ΑΡΧΑΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ - ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ : "Ξ"

  • Ξένος πεφυκώς τοις ξενίζοντας σέβου.
    και γενικότερα:

  • Ξένους ξένιζε, μήποτε ξένος γίνη.
    δηλώνει: