ΑΡΧΙΚΗ ΓΝΩΜΙΚΑ

ΑΡΧΑΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ - ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ : "Ρ"

  • Ρόδον παρελθόν μηκέτι ζήτει πάλιν.
    δηλώνει: