ΑΡΧΙΚΗ ΓΝΩΜΙΚΑ

ΑΡΧΑΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ - ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ : "Υ"

 • Υγεία καί νούς εσθλά τώ βίω δύο.
  σημαίνει :

 • Υγιέστερος όμφακος.
  σημαίνει :

 • Υπέρ όνου σκιάς
  σημαίνει :

 • Υπέρ σεαυτού μη φράσεις εγκώμια.
  σημ:

 • Υπέρ τής ελευθερίας μάχεσθαι.
  σημαίνει :

 • Υπερηφάνεια μέγιστον ανθρώποις κακόν
  σημαίνει πως:

 • Υπέρου περιτροπή
  λεγόταν :

 • Υπό γυναικός άρχεσθαι ύβρεις είη αν ανδρί εσχάτη
  σημαίνει:

 • Υπό παντί λίθω σκορπιός εύδει
  σημαίνει:

 • Υπό σκιή έσοιτο προς αυτούς η μάχη
  σημαίνει:

 • Υπό την λεοντή πάλιν ο όνος ογκήσεται.
  σημαίνει:

 • Υπό την λεοντή πίθηκον περιστέλλειν
  λεγόταν:

 • Υς δια ρόδων
  σημαίνει:

 • Υς την Αθηνάν
  σημαίνει: