ΑΡΧΙΚΗ ΓΝΩΜΙΚΑ

ΑΡΧΑΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ - ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ : "Υ"

 • Υγεία καί νούς εσθλά τώ βίω δύο.
  σημαίνει :

 • Υγιέστερος όμφακος.
  σημαίνει :

 • Υπέρ όνου σκιάς.
  λέγεται :

 • Υπέρ τής ελευθερίας μάχεσθαι.
  σημαίνει :