ΑΡΧΙΚΗ ΓΝΩΜΙΚΑ

ΑΡΧΑΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ - ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ : "Φ"

  • Φαλακρώ κτένας δανείζεις.
    σημαίνει:

  • Φίλοις ευτυχούσι καί δυστυχούσιν ό αυτός ίσθι.
    σημαίνει :

  • Φόβος ουδείς τοίς νέοις σκήψιν φέρει.
    σημαίνει :