ΑΡΧΙΚΗ ΓΝΩΜΙΚΑ

ΑΡΧΑΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ - ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ : "Φ"

 • Φακή δ' καν θέρει καν χειμώνι φακή.
  σημαίνει:

 • Φαλακρόν τίλλεις
  σημαίνει:

 • Φαλακρώ κτένας δανείζεις.
  σημαίνει:

 • Φείδου χρόνου
  σημαίνει:

 • Φίλοις ευτυχούσι καί δυστυχούσιν ό αυτός ίσθι.
  σημαίνει :

 • Φόβος ουδείς τοίς νέοις σκήψιν φέρει.
  σημαίνει :