ΑΡΧΙΚΗ ΓΝΩΜΙΚΑ

ΑΡΧΑΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ - ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ : "Χ"

 • Χαλεπά τα καλά.
  Όμοια με:

 • Χαλεπόν εαυτόν γνώναι.
  σημαίνει :

 • Χαλεπόν τό εύ γνώναι.
  σημαίνει :

 • Χαλεπόν τό εύ γνώναι.
  σημαίνει :

 • Χαλεπώτερον το φυλάττειν του κτήσασθαι.
  ..:

 • Χίος παραστάς Κώον ουκ έα λέγειν.
  σημαίνει πως :

 • Χρεία διδάσκει, καν βραδύς τις η, σοφόν
  δηλώνει:

 • Χρήσιμ ειδώς ούχ ό πολλά ειδώς σοφός.
  σημαίνει :

 • Χρόνος αληθείας πατήρ.
  σημαίνει :

 • Χρόνος ό πάντων πρόγονος.
  σημαίνει :

 • Χρόνου φείδου.
  σημαίνει :