ΑΡΧΙΚΗ ΓΝΩΜΙΚΑ

ΑΡΧΑΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ - ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ : "Ψ"

  • Ψυχάριον εί, βαστάζον νεκρόν.
    μεταφορικά:

  • Ψωριώσα κάμηλος πολλών όνων ανατίθεται φορτία.
    σημαίνει: