ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΝΩΜΙΚΑ

ΓΝΩΜΙΚΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΛΕΞΗ: "ΑΓΑΠΗ"

  • Ώσπερ παίδα φιλούσιν ερασταί.
    λέγεται

  • Αγάπης δε ουδέν μείζον ούτε ίσον εστί.
    σημαίνει

  • Οι πέρα στέρξαντες, οίδε και πέρα μισούσι.
    σημαίνει