ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΝΩΜΙΚΑ

ΓΝΩΜΙΚΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΛΕΞΗ: "ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ"

  • Ελέφαντος ουδέν διαφέρεις.
    λέγεται για

  • Εμου θάνατος γαία πυρί μιχθήτω
    εννοεί

  • Έασον αυτό χαίρειν.
    σημαίνει