ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΝΩΜΙΚΑ

ΓΝΩΜΙΚΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΛΕΞΗ: "ΑΔΙΚΙΑ"

  • Εκ βορβόρου φιλολογείς.
    σημαίνει

  • Αγαθών ου το μη αδικέειν, αλλά το μηδέ εθέλειν.
    σημαίνει