ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΝΩΜΙΚΑ

ΓΝΩΜΙΚΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΛΕΞΗ: "ΑΔΥΝΑΤΟ"

 • Το πεπρωμένον φυγείν αδύνατον.
  ή αλλιώς

 • Αδύνατον τόν μηδέν πράττοντα πράττειν εύ.
  σημαίνει

 • Ούκ ένι ιατρικήν είδέναι,όστις μή οίδεν ό τι εστίν άνθρωπος.
  σημαίνει

 • Ποταμός θαλάττη ερίζει.
  δηλώνει

 • Ελεύθερον αδύνατον είναι τόν πάθεσι δουλεύοντα καί υπό παθών κρατούμενον.
  από τον