ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΝΩΜΙΚΑ

ΓΝΩΜΙΚΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΛΕΞΗ: "ΑΛΑΖΟΝΕΙΑ"

 • Ημείς δέκα Ρόδιοι, δέκα νήες.
  λέγεται

 • Μη μέγα λέγεις.
  δηλαδή

 • Τίκτει τοι κόρος ύβριν, όταν κακώ ανδρί παρείη.
  δηλαδή

 • Ύβριν χρη σβεννύναι μάλλον ή πυρκαϊήν.
  σημαίνει

 • Ύβρις και Νέμεσις
  δηλαδή