ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΝΩΜΙΚΑ

ΓΝΩΜΙΚΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΛΕΞΗ: "ΑΛΗΘΕΙΑ"

 • Απλούς ο μύθος της αληθείας έφυ.
  δηλώνει πως

 • Αγει είς φώς τήν αλήθειαν ό χρόνος.
  σημαίνει

 • Σιγάν τήν αλήθειαν χρυσόν εστι θάπτειν.
  σημαίνει

 • Θάρσει λέγων τ' αληθές ου σφάλει ποτέ.
  σημαίνει