ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΝΩΜΙΚΑ

ΓΝΩΜΙΚΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΛΕΞΗ: "ΑΛΗΘΕΙΑ"

 • Απλούς ο μύθος της αληθείας έφυ.
  δηλώνει πως

 • Το εν τη καρδία του νηφόντος, επί της γλώσσης του μεθύοντος. Εν οίνω η αλήθεια.
  δηλαδή

 • Αγει είς φώς τήν αλήθειαν ό χρόνος.
  σημαίνει

 • Σιγάν τήν αλήθειαν χρυσόν εστι θάπτειν.
  σημαίνει

 • Χρόνος αληθείας πατήρ.
  σημαίνει