ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΝΩΜΙΚΑ

ΓΝΩΜΙΚΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΛΕΞΗ: "ΑΛΛΑΓΗ"

 • Άλλος βίος άλλη δίαιτα.
  δηλώνει

 • Τροχός τα ανθρώπινα
  δηλώνει

 • Μηδέν είναι των ανθρωπίνων βέβαιον./Πάντα ρει είναι δε παγίως ουδέν
  σημαίνει

 • Επό τα βελτίω.
  σημαίνει

 • Τα πάντα ρει
  σημαίνει

 • Αεί πάντα ρει
  σημαίνει