ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΝΩΜΙΚΑ

ΓΝΩΜΙΚΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΛΕΞΗ: "ΑΜΑΘΕΙΑ"

 • Αμάθεια μεν θράσσος, λογισμός δε όκνον φέρει.
  σημαίνει πως

 • Αμαθίην άμεινον κρύπτειν. Εργον δέ έν ανέσει καί παρ οίνον.
  σημαίνει

 • Αμαθία μέν θράσσος, λογισμός δέ όκνον φέρει.
  σημαίνει

 • Ως δυσπέλαστον αμαθία κακόν.
  σημαίνει

 • Ουδέ των τα Πυθαγόρου μυθολογούντων ήκουσας.
  λέγεται για