ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΝΩΜΙΚΑ

ΓΝΩΜΙΚΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΛΕΞΗ: "ΑΝΑΓΚΗ"

  • Δεινής ανάγκης ουδέν ισχυρότερον.
    σημαίνει πως

  • Χρεία διδάσκει, καν βραδύς τις η, σοφόν
    δηλώνει