ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΝΩΜΙΚΑ

ΓΝΩΜΙΚΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΛΕΞΗ: "ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ"

  • Αδριάντα γαργαλίζεις.
    σημαίνει πως

  • Όνω τις μύθον έλεγε, ο δε τα ώτα εκίνει.
    σημαίνει