ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΝΩΜΙΚΑ

ΓΝΩΜΙΚΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΛΕΞΗ: "ΑΝΑΞΙΟΣ"

  • Ουκ επαινεθείης ουδέ περί το δείπνον.
    λέγεται