ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΝΩΜΙΚΑ

ΓΝΩΜΙΚΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΛΕΞΗ: "ΑΝΘΡΩΠΟΣ"

 • Ανδρός κακώς πράσσοντος κεποδών φίλοι.
  σημαίνει

 • Εις ανήρ ουδείς ανήρ.
  δηλώνει

 • Πάσα δουλεία παρά φύσιν εστί.
  σημαίνει

 • Ως χαρίεν άνθρωπος, όταν άνθρωπος ή!
  σημαίνει

 • Πάσα γη πατρίς.
  δηλώνει

 • Άνθρωπος τελειωθείς βέλτιστον των ζώων, χωρισθέν δε νόμου και δίκης, χείριστον πάντων.
  δηλώνει

 • Ω, γένος ανθρώπων ανεμώλιον, αυτοχόλωτον, μέχρι τέλους βιότου μηδέν επιστάμενον.
  δηλώνει

 • Ο δε ανεξέταστος βίος ου βιωτός ανθρώπω.
  σημαίνει πως

 • Πολέμιον ανθρώποις αυτοί εαυτοίς.
  σημαίνει

 • Ως χαρίεν εστ' άνθρωπος, αν άνθρωπος ή!
  σημαίνει

 • Άνθρωπος ανθρώπου δαιμόνιον
  σημαίνει