ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΝΩΜΙΚΑ

ΓΝΩΜΙΚΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΛΕΞΗ: "ΑΝΟΗΣΙΑ"

 • Δις προς τον αυτόν αισχρόν προσκρούει λίθον.
  σημαίνει πως

 • Ει μη ιατροί ήσαν, ουδέν αν ην των γραμματικών μωρότερων.
  δηλώνει

 • Κενοί κενά λογίζονται.
  σημαίνει

 • Η μωρία αδελφή πονηρίας έφυ.
  σημαίνει πως

 • Σίδηρον πλείν διδάσκεις.
  σημαίνει