ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΝΩΜΙΚΑ

ΓΝΩΜΙΚΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΛΕΞΗ: "ΑΠΟΚΤΗΣΗ"

  • Χαλεπά τα καλά.
    Όμοια με

  • Χαλεπώτερον το φυλάττειν του κτήσασθαι.
    ..