ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΝΩΜΙΚΑ

ΓΝΩΜΙΚΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΛΕΞΗ: "ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ"

  • Ώδινεν όρος, είτα μυν έτεκεν.
    λέγεται