ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΝΩΜΙΚΑ

ΓΝΩΜΙΚΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΛΕΞΗ: "ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ"

  • Ώδινεν όρος, είτα μυν έτεκεν.
    σημαίνει

  • Προς το τελευταίον εκβάν έκαστον των πριν υπαρξάντων κρίνεται
    σημαίνει πως