ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΝΩΜΙΚΑ

ΓΝΩΜΙΚΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΛΕΞΗ: "ΑΠΟΤΥΧΙΑ"

  • Μηδέ μέλι, μηδέ μελίσσας
    λέγεται

  • Υπέρου περιτροπή
    λεγόταν