ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΝΩΜΙΚΑ

ΓΝΩΜΙΚΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΛΕΞΗ: "ΑΡΓΟΠΟΡΙΑ"

  • Εορτής κατόπιν ηδύσματα φέρει.
    λέγεται για