ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΝΩΜΙΚΑ

ΓΝΩΜΙΚΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΛΕΞΗ: "ΑΡΕΤΗ"

 • Πασά τε επιστήμη,χωριζομένη δικαιοσύνης καί τής άλλης αρετής,πανουργία τις, καί ού σοφία φαίνεται.
  σημαίνει

 • Πλούτος άνευ αρέτας ούκ ασινής πάροικος.
  σημαίνει

 • Τά επίπονα τών ηδέων μάλλον ηγού συντελείν είς αρετήν.
  σημαίνει

 • Των έξεων δε τους επαίνους αρετάς λέγομεν.
  σημαίνει