ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΝΩΜΙΚΑ

ΓΝΩΜΙΚΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΛΕΞΗ: "ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ"

  • Ει μη δύνατο βουν, έλαυγεν δ' όνον
    σημαίνει πως