ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΝΩΜΙΚΑ

ΓΝΩΜΙΚΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΛΕΞΗ: "ΑΧΡΗΣΤ"

  • Άχθος αρούρης.
    σημαίνει

  • Μήτε νειν, μήτε γράμματα.
    λέγεται

  • Φαλακρώ κτένας δανείζεις.
    σημαίνει