ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΝΩΜΙΚΑ

ΓΝΩΜΙΚΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΛΕΞΗ: "ΒΙΑΣΥΝΗ"

  • Αιξ ούτω τέτοκεν, έριφος δι επί δώματος παίζει.
    λέγεται