ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΝΩΜΙΚΑ

ΓΝΩΜΙΚΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΛΕΞΗ: "ΒΡΙΣΙΑ"

  • Βαλλ' ες κόρακας.
    λέγεται

  • Τα εκ των αμαξών.
    σημαίνει