ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΝΩΜΙΚΑ

ΓΝΩΜΙΚΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΛΕΞΗ: "ΓΕΙΤΟΝΑΣ"

  • Πλούτος άνευ αρέτας ούκ ασινής πάροικος.
    σημαίνει

  • Οξύτερωον οι γείτονες βλέπουσι των αλωπέκων.
    εννοεί