ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΝΩΜΙΚΑ

ΓΝΩΜΙΚΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΛΕΞΗ: "ΓΕΝΝΑΙΟΔΩΡΙΑ"

  • Αι χάρητες γυμναί
    λέγεται