ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΝΩΜΙΚΑ

ΓΝΩΜΙΚΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΛΕΞΗ: "ΓΝΩΣΗ"

 • Γηράσκω δε αεί πολλά διδασκόμενος.
  ή διαφορετικά

 • Γνώθι σαυτόν.
  δηλώνει πως

 • Εν μόνον αγαθόν είναι, την επιστήμην, και εν μόνον κακόν, την αμαθίαν.
  δηλαδή

 • Μετά πόνου η μάθησις.
  σημαίνει

 • Πάντες οί άνθρωποι τού ειδέναι ορέγονται φύσει.
  σημαίνει

 • Πρώτον,οίμαι,τών έν ανθρώποις εστί παίδευσις.
  σημαίνει

 • Τό γνώναι εαυτόν αρχή σοφίας ανθρωπίνης.
  σημαίνει