ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΝΩΜΙΚΑ

ΓΝΩΜΙΚΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΛΕΞΗ: "ΓΟΝΕΙΣ"

  • Κολακεύειν γονείς μή όκνει.
    σημαίνει

  • Εάν τις μη τρέφη τους γονέας άτιμος έστι
    σημαίνει πως