ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΝΩΜΙΚΑ

ΓΝΩΜΙΚΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΛΕΞΗ: "ΓΡΙΑ"

  • Γέρων αλώπηξ ουχ αλίσκεται πάγη.
    δηλαδή

  • Γραυς ανακροτήσασα πολύν κονιορτόν εγείρει.
    σημαίνει πως

  • Γραυς βακχεύει.
    σημαίνει