ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΝΩΜΙΚΑ

ΓΝΩΜΙΚΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΛΕΞΗ: "ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ"

  • Δελφίνα νύχεσθαι διδάσκεις.
    ή αλλιώς