ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΝΩΜΙΚΑ

ΓΝΩΜΙΚΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΛΕΞΗ: "ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ"

 • Άρχων, άκουε και δικαίως και αδίκως.
  σημαίνει πως

 • Δίκη δίκην έτικτε και βλάβη βλάβην.
  σημαίνει πως

 • Ανεξέταστον μη κόλαζε μηδένα.
  σημαίνει

 • Ζηλωτόν ίσως ό πλούτος, τίμιον μέντοι καί θαυμαστόν ή δικαιοσύνη.
  σημαίνει

 • Κρείσσον δέ πλούτου καί πολυχρύσου χλιδής ανδρών δικαίων καγαθών παρουσία.
  σημαίνει