ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΝΩΜΙΚΑ

ΓΝΩΜΙΚΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΛΕΞΗ: "ΔΥΝΑΜΗ"

  • Λέων ξίφος έχων.
    λέγεται

  • Δρυός πεσούσης πας ανήρ ξυλεύεται.

    σημαίνει πως