ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΝΩΜΙΚΑ

ΓΝΩΜΙΚΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΛΕΞΗ: "ΔΥΣΚΟΛΟ"

  • Χαλεπόν εαυτόν γνώναι.
    σημαίνει

  • Χαλεπόν τό εύ γνώναι.
    σημαίνει