ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΝΩΜΙΚΑ

ΓΝΩΜΙΚΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΛΕΞΗ: "ΔΥΣΚΟΛΟ"

 • Αμαθίην άμεινον κρύπτειν. Εργον δέ έν ανέσει καί παρ οίνον.
  σημαίνει

 • Χαλεπόν εαυτόν γνώναι.
  σημαίνει

 • Χαλεπόν τό εύ γνώναι.
  σημαίνει

 • Χαλεπώτερον το φυλάττειν του κτήσασθαι.
  ..

 • Χαλεπόν τό εύ γνώναι.
  σημαίνει