ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΝΩΜΙΚΑ

ΓΝΩΜΙΚΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΛΕΞΗ: "ΔΩΡΟ"

  • Δώρα Θεούς πείθει και αιδοίους βασιλιάς.
    με άλλα λόγια

  • Τον ξύοντα δ' αντιξύνειν.
    σημαίνει