ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΝΩΜΙΚΑ

ΓΝΩΜΙΚΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΛΕΞΗ: "ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ"

  • Άλλην δρυν βαλάνιζε.
    λέγεται

  • Ζεί χύτρα, ζη φιλία.
    λέγεται για

  • Καν από νεκρού φέρη.
    σημαίνει