ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΝΩΜΙΚΑ

ΓΝΩΜΙΚΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΛΕΞΗ: "ΕΜΠΕΙΡΙΑ"

 • Η πείρα είναι η αρχή της μαθήσεως
  δηλαδή

 • Γέρων αλώπηξ ουχ αλίσκεται πάγη.
  δηλαδή

 • Τά δέ μοι παθήματα μαθήματα γέγονεν.
  σημαίνει

 • Μη παιδί μάχαιραν.
  σημαίνει