ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΝΩΜΙΚΑ

ΓΝΩΜΙΚΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΛΕΞΗ: "ΕΝΟΧΗ"

  • Λύκος εν αιτία γίνεται, καν φέρη καν μη φέρη.
    δηλώνει