ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΝΩΜΙΚΑ

ΓΝΩΜΙΚΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΛΕΞΗ: "ΕΞΑΣΚΗΣΗ"

  • Εν πίθω την κεραμείαν μανθάνειν.
    δηλαδή